GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:22,23 – verhinderingen

05-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom werd ik vaak verhinderd naar jullie toe te komen. 23 Maar nu geen plaats meer resteert in deze streken en ik sinds vele jaren het verlangen heb om naar jullie toe te komen…

Aan het begin van zijn brief (1:10-15) had Paulus zijn lezers al laten weten dat hij hen zo graag in Rome wilde bezoeken. Vaak had hij daarvoor gebeden en ook al dikwijls het voornemen opgevat. Maar telkens werd hij verhinderd.

De reden van deze verhinderingen is gelegen in de prioriteit die Paulus stelde en waarover hij zojuist had geschreven. Paulus’ drive was om onder de natiën het Evangelie van Christus te brengen (:19) op die plaatsen waar de naam van Christus nog niet was genoemd (:20). In die categorie viel Rome niet. Hoe het Evangelie daar terecht was gekomen, is niet met zekerheid te achterhalen, maar er was een ekklesia. Paulus adresseert zijn brief immers aan “geroepen heiligen van Jezus Christus” in Rome (1:6,7).

Nu Paulus ook in Illyrië (in het tegenwoordige Joegoslavië) het Evangelie had gebracht, zou hij mogelijk binnen afzienbare tijd richting Spanje kunnen reizen (:24,28) en dan op doorreis Rome kunnen aandoen. En inderdaad, Paulus is in Rome terechtgekomen… maar anders dan hij had gepland. De mens wikt, GOD beschikt.

Delen: