GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:24,25 – altijd weer verder…

06-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… zodra ik naar Spanje reis; want ik hoop op doorreis jullie gade te slaan en onder jullie daar voortgeholpen te worden, wanneer ik van jullie eerst deels verzadigd moge worden. 25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, ten dienste van de heiligen.

Nu Paulus ook zijn pionierswerk in Illyrië had volbracht zag het er naar uit dat hij binnen afzienbare tijd naar Spanje zou kunnen afreizen. En op zijn doorreis zou hij dan een tussenstop inlassen voor een bezoek aan Rome. Niet alleen om daar voortgeholpen te worden maar vooral ook om de vele bekenden daar (zie hoofdstuk 16), te ontmoeten en daardoor “verzadigd te mogen worden”. Inderdaad, “deels”, want Paulus moest weer verderop. Er was nog zoveel te doen!

Het tijdstip dat de Romeinen-brief is geschreven, is in het boek Handelingen precies aan te wijzen: Handelingen 20:3 Paulus bevindt zich in Griekenland en is nu op reis naar Jeruzalem om de opbrengst af te dragen van een door hemzelf georganiseerde collecte. En dan zou hij na zijn bezoek aan Jeruzalem naar Rome gaan, en vandaaruit naar Spanje. Hoe kon hij op dit moment weten, hoezeer het bezoek aan Jeruzalem wederom zijn voornemens ernstig zouden vertragen? Het zou nog een paar jaar duren alvorens hij in Rome arriveerde. Als gevangene…

Delen: