GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten

13-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… en drie sabbatten achtereen argumenteerde hij bij hen vanuit de Schriften, ontsluitende en voorzettende, dat de Christus moest lijden en opstaan vanuit de doden…

De toespraken van Paulus in de synagoge waren bepaald geen meditatieve preekjes. Paulus argumenteerde. Hij leverde bewijs. Daartoe gingen de Schriften open. De bonnetjes kwamen op tafel en de waarheid kwam aan het licht. Twee bijzondere woorden worden in dat verband gebruikt: ontsluiten en voorzetten.

Toen Paulus de Schriften aanhaalde ontsloot hij ze. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt als in Hand.16:14, waar sprake is van het openen van Lydia’s hart. Paulus citeerde passages die vervolgens als vensters open gingen. En daarmee in- en uitzicht boden. Het andere woord ‘voorzetten’ wordt een hoofdstuk eerder gebruikt voor het aanrichten van een tafel (16:34). Een mooi beeld: Paulus die vanuit de Schriften argumenteert, passages ontsluit en als voedsel op tafel voorzet.

Paulus’ optreden in de synagoge van Thessalonika is een voorbeeld voor elke prediker. Geen bijbeltekst gebruiken als kapstok waar men vervolgens de eigen gedachten aan ophangt. Ook niet over de Bijbel praten, maar vanuit de Schriften. Passages en woorden ontsluiten, zodat ze toegankelijk worden. Wanneer zó de opgestane Christus in beeld komt, wordt een voedzame maaltijd voorgezet. Heer-lijk!

Delen: