GoedBericht.nl logo
English Blog

Prediker 3:11 – de aeon in hun hart

15-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Alles heeft Hij mooi gemaakt op Zijn tijd, ook geeft Hij de aeon in hun hart, zonder dat de mens iets van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, kan ontdekken.

Prediker 3 brengt naar voren dat GOD, de Schepper van alle dingen, alles op Zijn tijd heeft gemaakt. God beschikt en timed alles op de door Hem toegewezen plek in ruimte en tijd. Zowel het positieve alsook het negatieve. Goed en kwaad. Jazeker, ook kwade bezigheden heeft God aan de mensenkinderen gegeven (Pred.1:13). Een tijd van oorlog en een tijd van vrede, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Enzovoort. “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn bestemde tijd” (Pred.3:1). Niemand anders dan Hij doet ook het ’toevallige’ ons toe vallen.

Anders dan het gedierte heeft de mens ook besef van de tijden. Hij heeft weet van GOD en stelt zich vragen over Diens werk en probeert (tevergeefs) te ontdekken wat de zin der dingen is. Bij dit alles heeft GOD in de mens de aeon (of: de eeuw) in het hart gelegd. Elk mensenkind heeft een aangeboren verlangen naar “de aeon” waarin GOD de dingen recht zal zetten!

Delen: