GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 1:13 – getuigenis op het hoogste niveau

01-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… de dingen met betrekking tot mij, veeleer tot bevordering van het Evangelie hebben gestrekt, 13 zodat mijn boeien in Christus openbaar worden in heel het pretorium en aan al de overigen.

Hoewel Paulus in boeien was geslagen, bleek dit lot juist des te meer tot bevordering van het Evangelie te zijn.  Want zo heeft Paulus op het hoogste niveau mogen getuigen van het goede bericht aangaande Christus!

Het woord ‘pretorioum’ komt 8x voor in het NT en duidt op een Romeins hoofdkwartier en verwijst gewoonlijk naar het gerechtsgebouw of de residentie van de gouverneur (stadhouder) of keizer. Caesarea (Hand.24-26) zou daarvoor in aanmerking kunnen komen, maar Rome (Hand.28) verdient wellicht voorkeur omdat Paulus aan het eind van deze brief (4:22) speciaal ook de groeten overbrengt van hen “die van het huis van de keizer zijn”. Paulus had zich als Romein op de keizer beroepen en van Godswege was hem ook verzekerd daar ook te zullen staan (Hand.25:12; 27:24).

De frase “in heel het pretorium en aan al de overigen” suggereert dat niet alleen heel het pretorium maar ook alle andere plaatsen in die sfeer op de hoogte waren gesteld. Juist door de Joodse afwijzing van het Evangelie kon het Evangelie klinken tot in het huis van de keizer aan toe!

 

Delen: