GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te onthullen

02-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar toen het God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door zijn genade, 16 om zijn Zoon in mij te onthullen opdat ik hem zou evangeliseren onder de natiën…

Er is een bijzondere parallel tussen wat Paulus hier over zichzelf verklaart en de profetie over “de Knecht van JAHWEH” in Jesaja 49:1-6. Daar lezen we over de Messias die vanaf de moederschoot (!) al door God was afgezonderd om Israël te herstellen en het volk te verzamelen. Maar tevergeefs, want Israël luistert niet. En dan zegt God tegen de Messias: het is te gering dat u slechts Israël zou verzamelen: Ik verheerlijk u en Ik stel u tot een licht voor de natiën (Jes.49:6).

En nu gaan we naar Handelingen 13… Als Paulus (samen met Barnabas) in Antiochië het Evangelie in de synagoge predikt, dan besluit hij vanwege het ongeloof van de Joden zich te wenden tot de natiën. “Want”, zo zegt hij, “zó heeft de Heer ons geïnstrueerd” (Hand.13:47) en hij citeert vervolgens Jesaja 49:6: “Ik heb u gesteld tot een licht der natiën…”. M.a.w. als Christus wordt gesteld tot licht voor de natiën dan wordt dit vervuld in Paulus‘ bediening. God onthult zijn Zoon aan de natiën… in en via de apostel Paulus!

Delen: