GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:16 – niet voorgelegd aan vlees en bloed

03-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… ging ik dit niet onmiddelijk voorleggen aan vlees en bloed, 17 ook ging ik niet op tot Jeruzalem, naar hen die vóór mij apostelen waren, maar ik vertrok naar Arabië en vandaar keerde ik terug naar Damascus.

We moeten bedenken dat Paulus nog steeds bezig is met toe te lichten dat hij zijn Evangelie van niet van een mens ontvangen of geleerd heeft, maar door onthulling van Jezus Christus (1:12). Heel de entourage van plaats en tijd van deze onthulling is typerend voor het Evangelie dat hem werd toevertrouwd. Ga maar na.

In de eerste plaats werd hij geroepen buiten het Joodse land. Het staat model voor het terrein waar hij zijn roeping zou vervullen: onder de natiën (1:16). In de tweede plaats werd Paulus geroepen (niet als discipel, maar integendeel) als vervolger van de naam van Jezus. Dit verklaart waarom “overvloeiende genade” de rode draad in zijn boodschap is. In de derde plaats werd Paulus geroepen door Christus vanuit de hemel. Ook dat is typerend voor de focus van zijn bediening.

Het was geen eigenwijsheid van Paulus dat hij zijn roeping niet eerst voorlegde aan “vlees en bloed”. Waarom zou hij? Hij hoefde niemand te consulteren: de onthulling van Jezus Christus vanuit hemels licht, was volstrek duidelijk en helder!

Delen: