GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:14 – misleiding

14-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En Adam werd niet verleid maar de vrouw, misleid wordend, verviel ze in overtreding…

Paulus motiveert hier nader zijn instructie dat een vrouw geen onderricht zou geven of over een man zou domineren (:12). Hij voert hiervoor twee redenen aan die ons beide terugvoeren naar het begin van de menselijke geschiedenis. Adam werd eerst geformeerd en daarna Eva om hem terzijde te staan. Dit is niet slechts historie, maar het vertelt ook wat mannelijk en vrouwelijk betekenen. Zonder kennis van de oorsprong kunnen we onmogelijk de beginselen van deze begrippen verstaan.

Paulus’ tweede motief onderstreept zijn betoog. De redenering is uiteraard niet dat de vrouw tot op vandaag gestraft wordt vanwege de misleiding van Eva. Nee, de geschiedenis in Genesis 3 demonstreert wat er gebeurt wanneer de mens de rollen omdraait die God aan man en vrouw heeft toebedeeld. In de hof gaf ze leiding aan Adam terwijl ze zelf misleid was. Zo verviel het eerste mensenpaar in overtreding. Adam deed dat kennelijk bewust want niet hij, maar de vrouw werd misleid, lezen we. Zij koos op basis van gevoelens en indrukken. Haar gevoeligheid mag dan in het algemeen haar kracht zijn, in deze is het haar zwakte. Emoties zijn een gave Gods, maar ongeschikt om leiding te geven.

Delen: