GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:15 – gered door het kinderbaren

15-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En Adam werd niet verleid maar de vrouw, misleid wordend, verviel ze in overtreding, 15 maar zij zal gered worden door het kinderbaren indien zij blijven in geloof en liefde en heiliging met bezonnenheid.

1Timotheüs 2:15 staat algemeen te boek als één van de moeilijkste verzen in Paulus’ persoonlijke brieven. Vooral vanwege de merkwaardige suggestie dat de vrouw gered zou worden door “het kinderbaren”. Verdient de vrouw door moederschap dan haar redding?!? Is die gedachte niet totaal vreemd aan met name Paulus’ prediking? Voor een antwoord op deze vraag moeten we ons wenden tot hetzelfde hoofdstuk als waar ook de eerste overtreding beschreven wordt: Genesis 3.

Wanneer God Adam en Eva na hun overtreding in de hof opzoekt ontvangen zij de (zogenoemde) ‘moederbelofte’ (Gen.3:15). Ook wel ‘het proto-evangelie’ genoemd, omdat in deze Goddelijke woorden de basis wordt gelegd van alle messiaanse beloften. God zegt de slang aan dat door “het zaad van de vrouw” zijn kop definitief zal worden vermorzeld. Daarmee is gezegd dat God “door het kinderbaren” van de vrouw haar redding garandeert. En niet alleen haar redding maar dat van de hele wereld! “Het kinderbaren” zou weliswaar voortaan uiterst moeizaam gaan (“met smart zult gij kinderen baren”), maar buiten die weg om zal er geen redding zijn.

Delen: