GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:15 – heilzaam moederschap

16-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En Adam werd niet verleid maar de vrouw, misleid wordend, verviel ze in overtreding, 15 maar zij zal gered worden door het kinderbaren indien zij blijven in geloof en liefde en heiliging met bezonnenheid.

Er is taalkundig iets merkwaardigs met vers 15: het eerste “zij” (“zij zal gered worden”) is enkelvoud en slaat terug op “de vrouw” in vers 14, namelijk Eva. Het tweede “zij” daarentegen (“indien zij blijven in geloof…”) is meervoud en slaat kennelijk op “de vrouw” in het algemeen. Vermoedelijk maakt Paulus dit onderscheid omdat hij met “zij zal gered worden door het kinderbaren” specifiek doelt op de ‘moederbelofte’ aan Eva (Gen.3:15).

Dat Paulus hier op “het kinderbaren” wijst, is om aan te geven waar het primaire domein van de vrouw ligt: niet in het publieke leven en leiderschap, maar thuis. In het voort- en grootbrengen van kinderen is de ultieme vervulling van de vrouw gelegen. Zonder overigens iets af te doen van het gegeven dat er ook vrouwen zijn voor wie niet het moederschap, maar een andere levensinvulling is weggelegd (vergl. 1Kor.7). Maar in het algemeen en van nature is er voor de vrouw geen heilzamere (heil= redding!) weg dan die van het grootbrengen van kinderen. “… in geloof en liefde en heiliging met bezonnenheid”.

Delen: