GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:9,10 – je zál je naaste liefhebben!

17-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want [dit]: je zal geen echtbreuk plegen, je zal niet vermoorden, je zal niet stelen, je zal niet begeren en zo er enig ander gebod is, wordt samengevat in dit woord: je zal je naaste liefhebben als jezelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Paulus somt enkele geboden uit ‘de tien Woorden’ op, die allen betrekking hebben op de relatie met de naaste. Het zijn negatieve geboden (verboden dus): ze vertellen wat men de naaste niet zal aandoen. Het is het minste van wat je mag verwachten van iemand die zijn naaste liefheeft. Uiteraard blijft hij van diens echtgenote af, vermoordt of besteelt hij hem niet en zal ook niet proberen hem iets te ontnemen. Liefhebben is echter positief en daarom zoveel meer dan dit minimale. Liefde is met recht “de vervulling van de wet”.

Bedenk daarbij wat al veel eerder in de Romeinen-brief was vastgesteld. Hoewel de wet formeel alleen voor Israël is (3:19), is ze moreel vaak universeel van toepassing (2:14). Zoals ook in bovenstaande voorbeelden. Maar bovenal is de wet profetie. Het voorzegt en kondigt aan wat er zal gebeuren. Iedereen zal God liefhebben boven alles, en zijn naaste liefhebben als zichzelf. Wat een belofte!

Delen: