GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 14:18 – Melchizedek

29-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En Melchizedek, de koning van Salem, bracht voort brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste.

Een waas van mysterie hangt rond de figuur van Melchizedek. Niettemin een man van grote betekenis. Want hij zegende nota bene de herder-vorst Abram na diens veldtocht. Hij ontving van Abram ook de tienden van de buit. Maar wie hij verder was? Een geslachtsregister ontbreekt. Evenals een vermelding van vader of moeder, of einde van leven. Niets! En dat voor een priester die ook nog eens koning was! Hoe bijzonder, want later onder de wet kon een koning onmogelijk een priester zijn.

Maar juist het ontbreken van deze belangrijke data, blijkt zoveel betekenis te hebben! Dat we van deze priester geen geslachtsregister op opvolging kennen, verwijst naar de “de Priester naar de ordening van Melchizedek”, zoals voorzegd in Psalm 110:4. De Messias! De Christus is Priester, maar evenals Melchizedek, niet vanwege zijn geslachtsregister. En zonder opvolger, aangezien Hij Priester is “krachtens onvergankelijk leven”. Hij heeft de dood achter zich!

Heel de historische beschrijving van Melchizedek vinden we vermeld in niet meer dan drie verzen. Maar ieder detail, ook wat niet vermeld wordt, verwijst naar Degene van wie hij een type is. De Koning-Priester!

Delen: