GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:12 – Heer van allen

03-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… ieder die op Hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen die Hem aanroepen.

De waarheid dat wie gelooft niet beschaamd uitkomt, heeft een universele geldigheid. Ze is niet beperkt in tijd of plaats, noch beperkt tot een volk. Zeker, God heeft een onderscheiden plan met het Joodse volk maar als het gaat om redding speelt afkomst geen enkele rol. Want wie je ook bent, een “ieder die op Hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden”.

De reden waarom in het Evangelie zoals Paulus dit onder de natiën verkondigde, geen onderscheid gemaakt wordt tussen Jood en Griek, is omdat één en “dezelfde Heer is van allen”. Niet slechts Heer boven of over allen maar “van allen”. Dat betekent: elk mensenkind behoort Hem toe. De boodschap is daarom: Jezus is jouw Heer (en Redder), geloof dat. De kerken hebben dat omgekeerd: als jij je bekeert, wordt Jezus jouw Heer. Zo wordt genade afhankelijk gemaakt van een menselijke keus en dat is ronduit vals. Het Evangelie is een bericht: Jezus (=JAHWEH is Redder) is Heer van allen. Dat is geen aanbod maar een mededeling!

Delen: