GoedBericht.nl logo
English Blog

1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?

24-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar jullie, broeders, zijn niet in de duisternis zodat de dag jullie als een dief zou overvallen…

In het voorafgaande had Paulus de Thessalonikers geschreven over het geweldige uitzicht van hen die geloven. Bij het klinken van de bazuin zullen allen in Christus (overleden of nog levend) weggerukt worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nergens lezen we over zo’n verwachting bij Israëls profeten.

Paulus vond het niet nodig hen verder te informeren over de tijden en gelegenheden. Want de Thessalonikers wisten drommels goed dat deze dag zou aanbreken als men ‘vrede en zekerheid’ zou roepen  Juist dan zal die dag hen overvallen als een dief in de nacht. Of zoals de barensweeën een zwangere vrouw. Paulus refereert aan “de grote verdrukking” die zal aanbreken wanneer op het tempelplein in Jeruzalem de offerdienst zal worden vervangen door een afgodsbeeld. Dan is het gedaan met de veelbelovende schijnvrede…

Wat Paulus zegt is: die dag zal hen (de wereld) overvallen als een dief in de nacht. Maar gelovigen die in het licht wandelen niet. Die weten immers dat wanneer de wereld gerust en optimistisch is, voor ons het aftellen kan beginnen. Laten we daarom “nuchter en wakker zijn” (:5:6).

Delen: