GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:14 – Christus’ overgave

28-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… onze Redder Jezus Christus, 14 die Zichzelf ten behoeve van ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf zou reinigen een volk rondom Hem…

We zien uit naar de verschijning van onze Redder Jezus Christus. Deze verschijning is toekomstig maar de waarheid dat Hij onze Redder is, gaat terug naar de tijd dat Hij Zichzelf ten behoeve van ons gegeven heeft. Dat begon toen Hij zichzelf overgaf om te sterven (Joh.10:17; Rom.5:8; 2Kor.5:14). Hij gaf Zichzelf tot een losprijs (1Tim.2:6) en deze gedachte van “vrijkopen” dringt zich ook in bovenstaand vers aan ons op.  Christus’ sterven was de prijs die Hij betaalde om ons los te kopen “van alle wetteloosheid”. In Zijn dood en opstanding bezitten we hiervan de garantie. In de meest fundamentele betekenis van het woord is “wetteloosheid” (Gr. anomia; zonder norm) synoniem voor zonde (1Joh.3:4; Rom.6:19).

Christus’ overgave ten behoeve van ons begon in zijn sterven, maar eindigt daar zeker niet. Want nu Hij is opgewekt en opgevaren, geeft Hij nog steeds Zich actief over ten behoeve van ons. Hij wijdt zijn aandacht nu niet aan de wereld maar aan een volk dat vandaag wordt uitgeroepen voor Zichzelf en rondom Hem. Hen heiligt en reinigt Hij!

Delen: