GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:13 – de verschijning van de heerlijkheid

27-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… terwijl we uitzien naar de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en van onze Redder Jezus Christus…

Twee keer is in deze verzen sprake van ‘verschijning’. In vers 11 lazen we over de reddende genade van God die verscheen voor alle mensen. Die verschijning verwees naar de eerste komst van Christus, naar zijn dood en opstanding ten behoeve van alle mensen. In vers 13 is sprake van “de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid…” waar we naar uitzien. Deze verschijning houdt verband met de wederkomst van Christus, oftewel met zijn parousia (lett. aanwezigheid). Bij die gelegenheid zal Hij niet alleen arriveren en aanwezig zijn, maar ook tevoorschijn komen. In 2Thessalonika 2:8 noemt Paulus beide begrippen in één zin: “de verschijning van zijn parousia”.

Het uitzicht op “de gelukkige hoop” is “de verschijning van de heerlijkheid”. In de eerste plaats betreft dat “de heerlijkheid van de grote God” maar vervolgens ook die “van onze Redder Jezus Christus”. Beiden zijn niet identiek want “de grote God” is per definitie onzienlijk terwijl “Jezus Christus” juist Zijn beeld en afstraling is (Kol.1:15; Hebr.1:3). Vandaar dat “de verschijning van de heerlijkheid van de grote God” automatisch ook de verschijning inhoudt van “onze Redder Jezus Christus”. Wat een uitzicht!

Delen: