GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:28,29 – volheid van zegen!

08-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Wanneer ik dan voor hen deze vrucht volbreng en verzegel, zal ik via jullie naar Spanje vertrekken. 29 Ik weet nu, dat wanneer ik naar jullie toekom, ik in volheid van zegen van Christus zal komen.

Het is Paulus’ voornemen om eerst Jeruzalem te bezoeken en de opbrengst van de collecte (“deze vrucht”) daar veilig (verzegeld) af te dragen. Als Paulus dan vervolgens naar Spanje zou afreizen zou hij dat doen via Rome als tussenstop. We weten dat Paulus inderdaad in Rome is gearriveerd maar wel een paar jaar later dan gepland. En ook niet als een vrij reiziger maar als gevangene. Mogelijk dat Paulus na twee jaar gevangenschap in Rome alsnog zijn voornemen om naar Spanje te gaan, vervuld heeft. De Bijbel geeft daarover geen uitsluitsel.

Paulus is er zeker van dat wanneer hij de gelovigen te Rome zal bezoeken, hij “in volheid van zegen van Christus zal komen”. Dat is een opmerkelijk statement, vooral als we bedenken dat Paulus in de gevangenis in Rome inderdaad zijn ‘magnum opus’ heeft geschreven: de Efeze-  en Kolosse-brief. Nergens in zijn brieven wordt de extreem hoge positie die gelovigen in Christus bezitten, zozeer beschreven als juist in die brieven. “Gezegend met elke geestelijke zegen temidden van de hemelsen in Christus” (Ef.1:3)!

Delen: