GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?

31-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat jullie in ons zouden leren, niet te gaan boven hetgeen geschreven staat opdat de één niet boven de ander opgeblazen zou worden, tegen de andere.

Paulus verwijt de Korinthiërs dat de één zich opblies boven de ander. Deze beeldspraak is veelzeggend. Wie zich opblaast maakt zich groot, maar het is slechts schijn, een luchtbel. Het heeft wel volume maar geen gewicht. Het doet sterk denken aan de werking van zuurdeeg waarover Paulus in het volgende hoofdstuk schrijft (5:6). Zuurdeeg doet het deeg rijzen en geeft het volume. Maar het is lucht en zoals het woord aangeeft heeft het ‘zuur’ oftewel bederf in zich.

Waar “hetgeen geschreven staat” heilig is, zijn eigen aannames, gevoelens, meningen en oordelen volkomen ondergeschikt aan de Schrift. Dat geldt ook voor menselijke traditie en “de wijsheid van deze wereld”. Als dat niet strookt met wat we zwart-op-wit van Godswege hebben ontvangen, dan hoort dat in de prullenbak thuis. Deze positie van de Schrift als hoogste bron van wijsheid zet ons als mensen op de plaats. Het maakt ons ook bescheiden ten opzichte van elkaar. Mijn opinie doet evenmin ter zake als de opinie van een ander. Niet wat mensen zeggen maar wat GOD verklaart, dat heeft gewicht!

Delen: