GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:19,20 – de onderlinge opbouw

01-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Laten we dan najagen de dingen van de vrede en van de onderlinge opbouw. Breek niet om het voedsel het werk van God af. Alles is inderdaad rein, maar kwaad voor de mens die door aanstoot eet.

De conclusie uit het voorgaande moet duidelijk zijn. De keuze om al of niet bepaald voedsel tot zich te nemen, zou men nooit als wet aan elkaar mogen opleggen. Want in plaats van elkaar op te bouwen zou dit afbraak van Gods werk betekenen. Zijn werk bestaat immers daaruit dat Hij door zijn Woord de ekklesia opbouwt (1Kor.3:9)? Waar we elkaar de ruimte geven en vandaar onderlinge vrede beleven, daar maakt God zijn Woord ons duidelijk. Het staat in schril contrast met de ruzieachtige sfeer die ontstaat als mensen elkaar de wet voorschrijven. Maar ook als men geen rekening houdt met de gevoeligheden van “zwakken in het geloof” (:1).

Alles is rein voor wie gelooft alles te kunnen eten (:2). Maar dat ligt anders voor wie dat (nog) niet verstaat. Zoiets mag dan van een zwak geweten getuigen, het verdient wel respect! Het is verwerpelijk iemand iets te laten doen terwijl deze meent dat dit kwaad is. In de ekklesia waar opbouw plaatsvindt, is ruimte voor zowel ‘sterken’ als ‘zwakken’.

Delen: