GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:16 – het geloof van Christus (2)

04-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet, maar alleen door geloof van Jezus Christus. Ook wij geloven in Christus Jezus om gerechtvaardigd te worden vanuit geloof van Christus en niet vanuit werken van wet…

Ondanks dat de meeste moderne vertalingen er niet aan willen, spreekt Paulus hier enerzijds over ons geloof in Christus Jezus en anderzijds tot twee keer toe over het geloof van Jezus Christus. Dit “van Jezus Christus” (> genitief) wil zeggen dat het over zijn geloof gaat dat ons rechtvaardigt.

In de eerste plaats denken we dan aan het geloof dat Jezus Christus aan de dag legde toen Hij op aarde in vertrouwen de weg ging die God voor Hem had voorbestemd. In Hebreeën 12:2 lezen we dat Hij de schande niet heeft geacht en het kruis heeft verdragen vanwege de vreugde die God Hem (in de Schriften) had voorgehouden (Hebr.12:2; 10:7).

De uitdrukking “geloof van Christus” bepaalt ons ook bij het gegeven dat ons geloof niet van onszelf is maar van Hem. Het is het resultaat van zijn overtuigingskracht. Ons geloof is van Hem afkomstig. Zoals Romeinen 10:17 zegt: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”. Niets van onszelf, alles is van Hem!

Delen: