GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:16 – het geloof van Christus

03-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet, maar alleen door geloof van Jezus Christus. Ook wij geloven in Christus Jezus om gerechtvaardigd te worden vanuit geloof van Christus en niet vanuit werken van wet…

Zowel Petrus als Paulus wisten als Joodse gelovigen maar al te goed dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet. Hoe dan wel? Het antwoord staat hier tot twee keer toe: “door geloof van Jezus Christus” en “vanuit geloof van Christus”. Helaas hebben veel moderne vertalingen dit “geloof van (Jezus) Christus” eigenmachtig vervangen door geloof in Christus. Dat gebeurt trouwens niet alleen hier, maar ook in Rom.3:22, 26; Gal.2:20; 3:22; Ef.3:12 en Filp.3:9. Tot zeven keer toe spreekt Paulus in zijn brieven over het geloof van Christus!

Zeker, Paulus zegt ook dat “wij geloven in Christus Jezus”. Dan gaat het uiteraard over ons geloof in Hem. Maar dat is niet de grond van onze rechtvaardiging. Die grond ligt in het geloof van Hem die de weg ging tot de dood van het kruis. Het is door die ene daad van geloofsgehoorzaamheid dat heel de mensheid “rechtvaardiging van leven” zal vinden (Rom.5:18). Wat een geluk dat de toekomst vast ligt in zijn geloof. Daar geloof ik in!

Delen: