GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:15,16 – niet rechtvaardig vanuit werken van wet

02-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Wij, van nature Joden en geen zondaars vanuit de natiën, 16 wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet…

De meeste Bijbeluitgaven laten bij vers 15 een nieuwe passage aanvangen. Dat is begrijpelijk omdat vanaf dit vers het historisch verslag overgaat in Paulus’ uitleg. Tegelijkertijd is het ook goed te verdedigen dat vers 15 en verder (t/m vers 21?) een voorzetting is van Paulus’ reactie op Petrus’ handelswijze in Antiochië.

Petrus en Paulus zijn beiden van geboorte Joden en “geen zondaren vanuit de natiën”. Maar juist omdat zij als Joden vertrouwd zijn met het onderwijs vanuit de Torah, weten ze des te beter “dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet”. Het is onmogelijk dat door het nakomen van opdrachten een mens een rechtvaardige zou worden. Dat is geen nieuwe ‘uitvinding’; deze waarheid wordt reeds onderwezen in de Hebreeuwse Bijbel. Zoals David het in Psalm 143:2 formuleert: “… geen levende zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn”.

Ongeacht of men uit de natiën danwel joods is, het is een universele waarheid dat geen enkel mens een rechtvaardige wordt op basis van verdiensten. Dat hoefde Paulus Petrus niet te leren, zij beiden wisten dat. Ieder mens is geheel aangewezen op Gods genade. En op niets anders.

Delen: