GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:16 – alle roem is uitgesloten!

05-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet, maar alleen door geloof van Jezus Christus. Ook wij geloven in Christus Jezus om gerechtvaardigd te worden vanuit geloof van Christus en niet vanuit werken van wet, want vanuit werken van wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Inmiddels hebben we al een paar keer ingezoomd op onderdelen van dit vers. Dit is zonder twijfel één van de sleutelverzen in deze brief omdat het in notendop de clou vertelt van Paulus’ betoog. Het vers begint met de erkenning dat een mens niet gerechtvaardigd wordt vanuit werken van wet en het vers eindigt er ook weer mee. En centraal staat positief de belijdenis hoe de mens dan wel gerechtvaardigd wordt, nl. door het geloof van Jezus Christus. Waaraan Paulus toevoegt: daarom (=om die reden) ook geloven wij in Christus Jezus.

De essentie van ons geloof is dat de mens niets kan toe- of afdoen aan zijn rechtvaardiging. Die rechtvaardiging wordt namelijk gegarandeerd door het geloof van Christus. Zoals door één daad van één mens, alle mensen zijn veroordeeld om zondaren en stervelingen te worden, zo zullen ook door één daad van één mens, alle mensen worden gerechtvaardigd (Rom.3:23,24; Rom.5:18). In die Christus geloven wij! Alle roem is uitgesloten!

Delen: