GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:7 – twee evangeliën

21-05-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar integendeel, toen zij waarnamen dat mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis,

Veel bijbelvertalingen hebben geprobeerd weg te poetsen dat in dit vers sprake is van twee verschillende evangeliën. Dan geeft men weer: het evangelie “aan de voorhuid” en “aan de besnijdenis”. Alsof het om dezelfde boodschap gaat, maar met verschillende adresseringen. Maar dat is niet wat Paulus schrijft. Aan hem is “het evangelie van de voorhuid” toevertrouwd. Een evangelie waarin “de besnijdenis” en alle gebruiken die daarbij horen, geen rol spelen. Bestemd voor de natiën.

Aan Petrus was eerder “het evangelie van de besnijdenis” toevertrouwd. Het goede bericht dat speciaal bestemd is voor het volk van de besnijdenis. De boodschap namelijk dat wanneer Israel tot erkenning van haar opgestane Messias komt, deze dan terug zal keren om het beloofde Koninkrijk op aarde te vestigen (Hand.3:19-21).

Pas toen Israël dit getuigenis officiëel verwierp (bij Stefanus’ steniging), kwam Saulus/Paulus in beeld. Zijn boodschap heeft daarom als vertrekpunt Israëls (tijdelijke) verwerping (Rom.11:15). Via Paulus werd het Evangelie bij de natiën gedeponeerd. Een ‘heidens evangelie’ dat uiterst gevoelig lag in Jeruzalem. Maar Paulus wist meer en logisch dat dit voor Petrus en de zijnen “… zwaar was om te verstaan” (2Petr.3:16).

Delen: