GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:2 – oude mannen

19-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Oude mannen zouden nuchter zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in het verduren.

Titus zou met verschillende categorieën gelovigen spreken over houding en gedrag die passen bij “de gezonde leer”. Eerst worden respectievelijk de oude mannen (:2) en vrouwen genoemd (:3), vervolgens de jonge vrouwen (:4,5) en mannen (:6-8) en ten slotte de slaven (vanaf :9).

Veel eigenschappen die hier en in het vervolg worden genoemd betamen alle gelovigen. Vandaar dat diverse kenmerken ook telkens terugkomen. Er is dus overlap maar sommige eigenschappen zijn extra belangrijk bij bepaalde groepen.

Zo zouden oude mannen vooral nuchter, eerbaar, bezonnen en gezond in geloof, liefde en verduren zijn. Op grond van hun leeftijd en ervaring mag van hen verwacht worden dat ze letterlijk nuchter zijn, d.w.z. niet onder invloed van bedwelmende middelen, maar zeker ook figuurlijk, d.w.z. realistisch en in staat te relativeren. Vanwege hun levenservaring mag tegen hen op worden gekeken en daarom zouden ze eerbaar zijn: gedegen en respect afdwingend. Ook de eigenschappen “bezonnen” en “gezond in het geloof” wijzen in die richting. Mannen op zekere leeftijd worden geacht stabiel en evenwichtig te zijn en zich niet te laten (af)leiden door emoties of de waan van de dag. Zo mogen ze een voorbeeld zijn van volhouden en verduren in zowel geloof als liefde!

Delen: