GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 3:7 – hoop van aeonisch leven!

26-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… lotbezitters zouden worden overeenkomstig hoop van aeonisch leven.

Deze brief begon met de “hoop van aeonisch leven” (1:2) en ze sluit ermee af. Het “aeonische leven” is de grote bekroning van Gods “voornemen van aeonen” (Ef.3:11). Wellicht de grootste dwaling waarmee alle gangbare bijbelvertalingen op een dwaalspoor zetten, is het vertaalwoord ‘eeuwigheid’. Het geldt als weergave van het veelvoorkomende Griekse woord ‘aeon’ dat echter een wereldtijdperk is. Met een begin (“vóór de aeonen”) alsook een einde (“voleinding der aeonen”).

Het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ is niet slechts een misverstand of blunder, het is nog veel erger. Het vertaalwoord verblindt voor het Evangelie! Want hoe kan het Evangelie dat God uiteindelijk allen redt, rechtvaardigt, verzoent en levendmaakt waar zijn, als er ook zo iets bestaat een straf of oordeel ’tot in eeuwigheid’ en dus eindeloos? Het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ is een valstrik dat het Goede Bericht ontoegankelijk maakt om te verstaan.

“Het aeonisch leven” is niet het leven van ‘de eeuwigheid’ maar het leven van “de komende aeonen” of eeuwen (Luc.18:30). Het zijn de wereldtijdperken waarin Christus zal heersen… totdat de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan en allen worden levend gemaakt. Dan zijn de aeonen voorbij, maar het leven niet. Integendeel, de dood is beëindigd en GOD zal zijn “alles in allen”!

Delen: