GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:15 – met alle gezag

01-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Spreek van deze dingen en moedig aan en ontmasker met alle gezag. Niemand mag je verachten.

Dit hoofdstuk begon met de instructie dat Titus zou spreken over “hetgeen de gezonde leer betaamt”. Met voor elke groep bijpassende aanwijzingen. Hier onderstreept Paulus dit. “Spreek van deze dingen”. Maar ook: “moedig  aan”, dat is: aansporen en supporten. En waar nodig zou Titus ook “ontmaskeren” en aan de kaak stellen. Titus moest niet ‘preken’ maar spreken en met verve aanvuren. Ook zou hij de confrontatie niet schuwen want als leugen en bedrog in het spel zijn dienen deze te worden weerlegd en tegengesproken. “Met alle gezag” voegt Paulus er aan toe. Ieder die Titus aanhoort zou moeten opmerken dat men om zijn woorden niet heenkan. Dat is ook wat ons ‘gezag’ uitdrukt: iemands woorden hebben zeggingskracht.

Daar komt bij dat Titus op Kreta maar niet op eigen houtje opereerde maar gedelegeerd was door Paulus zelf (1:5). Kennelijk was Titus evenals Timotheüs nog een jonge man (2:7; vergl. 1Tim.4:12) en wellicht dat hij daarom schroom had om op te treden. Mensen zouden hem om zijn onervarenheid kunnen geringschatten, maar Paulus bindt Titus op het hart dat hij zich dat niet moet laten aanleunen. Titus’ spreken was bekleed met de autoriteit van Paulus zelf!

Delen: