GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:14 – ijveraar van voortreffelijke werken

30-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat Hij ons (…) voor Zichzelf zou reinigen een volk rondom Hem, ijveraar van voortreffelijke werken.

Dat Christus Zich ten behoeve van ons heeft gegeven, is om voor Zichzelf een volk te reinigen. Dat doet Hij, zoals we eerder zagen, door het waterbad van zijn woord. Wij reinigen niet onszelf, maar Christus reinigt ons wanneer wij als volk rondom Hem (lees: zijn woord) verzameld zijn. Negatief betekent dit dat Hij ons verschoont van onzuiverheden in ons denken. En het positieve oogmerk is om ons tot “ijveraar van voortreffelijke werken” te maken. ‘Ijveraar’ is hier enkelvoud en verwijst dus naar het “volk rondom Hem”.

Het woord ‘ijveraar’ (Gr. zelotes) komt van een werkwoord dat ‘kokend’ betekent.  Dat kan zowel negatief als positief zijn. Negatief  heet het ‘naijver’ of ‘jaloezie’ (Hand.7:9; 13:45) en in een positieve context wordt het ‘vurig’ en ‘bruisend’ genoemd (Hand.18:25). Ijver is mooi, mits uiteraard in het goede. Want zonder verstand deugt zelfs ijver niet (Rom.10:2; Spr.19:2).

De “voortreffelijke werken” hier onderscheiden zich subtiel van “goed werk”, zoals genoemd in 1:16. ‘Goed’ (Gr. agatos) slaat op de heilzame uitwerking van een daad, terwijl “voortreffelijke (Gr. kalos) werken” mooi in zichzelf zijn. Christus’ woord maakt ons van binnenuit bruisend zodat we in alles de leer van God onze Redder willen versieren!

Delen: