GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!

31-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

De goede verering is inderdaad groot kapitaal met tevredenheid.

De meeste vertalingen spreken hier van ‘godsvrucht’. Meer letterlijk vanuit het Grieks (eusebia) gaat het om ‘goede verering’. Verering van GOD wel te verstaan. Paulus gaat in deze verzen in op een leer die ‘godsvrucht’ als iets winstgevend beschouwde. Tegenwoordig heet dat een ‘welvaartsevangelie’. Wie maar goed gelooft, zo luidt de bewering, wordt gezegend met kapitaal en winst. Men kietelt het gehoor van mensen door te vertellen dat God ons graag wil helpen rijk te worden.

Paulus neemt scherp afstand van deze opvatting die ook in zijn dagen al opgeld deed. Paulus keert zich daarbij niet tegen materiële rijkdom (:17) maar tegen rijk willen zijn (6:9). Want die instelling demonstreert juist (geestelijke) armoede.

Tegenover liefde voor geld (:10), stelt Paulus de goede verering van God. Dát is een groot kapitaal. Het vereren van GOD maakt mensen zeer rijk… met tevredenheid. Niemand is rijker dan degene die genoeg heeft. Tevreden kunnen zijn met een dak boven het hoofd en de eerste levensbehoeften (:8). In alle omstandigheden een vermogende GOD te kennen die geeft wat nodig is. Te leven met een woord vol van beloften dat een onuitputtelijke goudmijn is. Dan ben je schathemelrijk!

Delen: