GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:4 – jonge vrouwen (1)

21-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… leraressen van het ideale, 4 opdat zij de jonge vrouwen bezonnen maken, houdend van hun mannen, houdend van hun kinderen…

“De oude vrouwen” kregen slechts enkele instructies, maar voor “de jonge vrouwen” zijn het er zeven stuks. Dat is ook wel begrijpelijk want jonge vrouwen staan nog volop in een drukte die voor  oudere vrouwen deels al voorbij is.

Het opmerkelijke is dat de instructies voor de jonge vrouwen niet door Titus zelf zouden worden onderwezen, maar door de oude vrouwen. Zij zouden als “leraressen van het goede (…) de jonge vrouwen bezonnen maken”. Titus was waarschijnlijk evenals Timotheüs nog een jonge man (2:15; vergl. 1Tim.4:12) en daarom was hij voor die taak minder geschikt. Het zou bovendien onnodig praatjes kunnen geven. Oude vrouwen daarentegen weten uit eigen ervaring wat jonge vrouwen nodig hebben.

Jonge vrouwen zouden zich toeleggen op het liefhebben van man en kinderen. Het Grieks leest hier twee keer één woord: ‘phil-andros’, dat is ‘manlievend’ en ”philo-teknos’, dat is ‘kindlievend’. Verondersteld wordt dat de jonge vrouwen getrouwd zijn en kinderen hebben, wat uiteraard geen wet is, maar wel regel. De primaire taak van de moeder ligt thuis. Zij draagt niet de last van ‘de moderne vrouw’ die zo nodig onafhankelijk moet zijn en carrière moet maken. Steeds verder van huis…

Delen: