GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:1 – alle mensen

18-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ik roep dan allereerst op smeekbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen te doen ten behoeve van alle mensen…

Dat Paulus allereerst wijst op het doen van “smeekbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen”, geeft wel aan hoeveel belang hij daaraan toekende. Deze gebeden en dankzeggingen zijn primair “ten behoeve van alle mensen”. Jazeker, “alle mensen”, zegt Paulus. Veel uitleggers zwakken dat af en maken daar allerlei mensen van, maar daarmee pleegt men reductie op de tekst. Vanzelfsprekend probeert men die uitleg vaak te rechtvaardigen door te stellen dat wij toch onmogelijk voor alle mensen kunnen bidden en danken. Maar is dat zo?

Het is waar dat wij niet voor elk mens afzonderlijk kunnen bidden en danken. We kennen immers slechts een miniem deel van de mensheid. Maar waarom zouden we niet heel de mensheid kunnen opdragen bij onze God? Hebben we niet alle reden om Hem te danken dat Hij alle mensen wil redden (2:4). En verdient Hij niet onze eer dat Hij ook daadwerkelijk de Redder is van alle mensen (1Tim.4:10)! Ons bidden en danken voor alle mensen wordt gedragen door de waarheid van het Evangelie dat Gods genade reddend is verschenen aan alle mensen (Tit.2:11)! Gods liefde is universeel en sluit heel de mensheid in. Die liefde mag allereerst in onze gebeden weerklinken!

Delen: