GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:1 – allereerst

17-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ik roep dan allereerst op smeekbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen te doen ten behoeve van alle mensen…

Van de vele zaken waarvoor Paulus in deze brief verder nog aandacht zal vragen, doet hij als allereerste een oproep tot “smeekbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen”. Het is een algemene oproep en dus niet alleen voor Timotheüs. Evenmin wordt hier onderscheid gemaakt tussen persoonlijk of publiek gebed (vergl. 2:8). De oproep is kennelijk in beide settingen van toepassing.

Een viertal typen van gebed worden genoemd die elkaar deels overlappen. In het woord voor smeekbeden zit het element van ‘bindend’ en daarmee van urgentie. Het is indringend iets voorleggen. Het woord gebeden is heel algemeen en overlapt de drie andere typen gebed. Het achterliggende Griekse woord (proseuche) bevat de elementen ‘naartoe’ en ‘goed’. Dat is veelzeggend: gebed is niet primair iets zeggen maar een gericht-zijn op Vader-God. Het derde woord voorbeden duidt op verzoeken die we aan God voorleggen ten behoeve van anderen. In dankzeggingen spreken we onze dankbaarheid uit naar God toe. Paulus noemt het als laatste, wellicht omdat het alles wat we God voorleggen ‘af’ maakt. Wat we ook tegen God zeggen en wat onze verlangens en verzoeken ook zijn, altijd mag er het dankbare besef zijn dat Zijn weg de beste is!

 

Delen: