GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:2 – koningen en superieuren

19-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… smeekbeden, gebeden, voorbeden, dankzeggingen te doen ten behoeve van alle mensen, ten behoeve van koningen en allen die in superioriteit zijn, opdat wij stil en rustig ons leven zouden doorbrengen, in alle eerbied en eerbaarheid.

De gebeden en dankzeggingen waartoe Paulus oproept hebben een universeel motief. Want ze zijn primair “ten behoeve van alle mensen“. In vers 4 verklaart hij dat nader door te zeggen dat dit goed en aangenaam voor God is aangezien Die wil dat alle mensen worden gered. De gebeden en dankzeggingen zijn niet bedoeld om aandacht te vragen voor slechts onze eigen, particuliere belangen of voor hen die zich binnen onze horizon bevinden, maar voor alle mensen. Want Gods wil is allen omvattend!

Het onderkennen van dit universele motief is ook van belang voor het verstaan van de tweede groep die Paulus noemt: de gebeden en dankzeggingen “ten behoeve van koningen en allen die in superioriteit zijn”. Te midden van alle mensen vormen zij, qua positie, een superieure categorie. Wat zij ook doen of besluiten en hoezeer hun verwerpelijk beleid ons misschien ook raakt, ook zij behoren allen tot het mensdom dat God wil redden. Dat mogen we nooit vergeten; het zal ons bijzonder helpen een stil en rustig leven te leiden!

Delen: