GoedBericht.nl logo
English Blog

1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw

10-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ook liegt de Onveranderlijke van Israel niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben.

Het lijkt een kanjer van een tegenstrijdigheid die zich in 1Samuël 15 voordoet. Eerst wordt met nadruk verklaard dat GOD géén berouw heeft of kán hebben, en even later (:35) wordt gezegd dat het God berouwde dat Hij Saul tot koning had gemaakt. Hoe kan dat? Beide uitspraken kunnen uiteraard niet tegelijk letterlijk en absoluut waar zijn.

Wanneer de Schrift spreekt over Gods berouw dan is dat een mensvormige manier van uitdrukken. Zoals de Schrift ook spreekt van zijn armen, ogen, oren, neus en ingewanden. Zulke aanduidingen zijn ‘menselijkerwijs gesproken’. Want GOD is geest (Joh.4:24) en daarom heeft Hij in de letterlijke zin des woords geen ledematen en organen. Maar om door ons mensen verstaan te worden, sluit de Schrift zich aan bij ons onbegrip.

Maar bij zulk ‘bij wijze van spreken’ dienen we nooit te vergeten dat God GOD is, en geen mens. Een mens kan zich vergissen en krijgt daarom al te vaak spijt. Maar GOD is de Alwetende en staat daarom nooit voor verrassingen. Hij kan pijn hebben van de keuzes die Hij moet maken, maar nooit tast Hij mis!

Delen: