GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:18 – de voortreffelijke strijd

09-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Deze opdracht zet ik jou voor [mijn] kind Timotheüs, overeenkomstig de eerdere profetieën over jou, opdat je daarin zult strijden, de voortreffelijke strijd…

Met “deze opdracht” komt Paulus weer terug op waar hij mee begon (1:3,5). Men zou geen andere leer brengen dan die waar Paulus onderwijs in had gegeven. Die opdracht was geheel in lijn met profetieën die bij aanvang van Timotheüs’ dienstwerk waren uitgesproken. Later in deze brief (4:14) refereert Paulus eveneens aan die profetie. Uitgesproken door enkele ouderen die hem als bevestiging de handen hadden opgelegd.

Uit Handelingen 16:1-4 weten we dat toen Paulus weer in Lystra arriveerde, hij in aanraking kwam met de jonge Timotheüs “van wie een goed getuigenis werd gegeven door de broeders in Lystra en Ikonium”. En pal daarop lezen we dat Paulus hem wilde meenemen op zijn reizen. Dat goede getuigenis van de broeders was voor Paulus doorslaggevend om Timotheüs voortaan in zijn arbeid te betrekken. Dat getuigenis sprak kennelijk niet alleen over wie Timotheüs was, maar ook wie en wat hij zou zijn! Het waren profetieën, voorzeggingen. Timotheüs zou onderwijzen en daarin ook strijdbaar zijn en conflicten niet uit de weg gaan. Vaderlijk herinnert Paulus hem aan die aanmoedigende woorden van destijds. Om de voortreffelijke strijd te strijden!

Delen: