GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:19 – wanneer lijdt het geloof schipbreuk?

11-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… strijden, de voortreffelijke strijd, 19 met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit verstoten, lijden zij wat het geloof betreft, schipbreuk.

Resoluut optreden tegen al wat afwijkt van de gezonde leer (1:3) betekent in de praktijk strijd. Deze strijd kan uitsluitend voortreffelijk worden gestreden “met geloof en een goed geweten”. “Met geloof” wil zeggen: vertrouwend op “gezonde woorden” afkomstig van God Zelf (1Tim.6:3; 2Tim.1:13). Dat is niet subjectief of vaag, maar juist uiterst concreet. Steun ik in mijn strijd op menselijke redeneringen en gedachten of heb ik voldoende aan wat “er staat geschreven”? Oftewel, geloof ik God of geloof ik mensen?

Het tweede criterium voor een “voortreffelijke strijd” hangt samen met het eerste criterium: “een goed geweten”. Het geweten (Gr. suneidesis) is letterlijk een ‘mede-weten’. Het duidt op een ‘ingebouwd’ weten dat de mens deelt met zijn Schepper. Elk mens heeft weet van goed en kwaad. Ons geweten is weliswaar niet onfeilbaar want het kan verzwakt (1Kor.8:12), besmet (Tit.1:15) of zelfs dichtgeschroeid zijn (1Tim.4:2). Maar dat neemt niet weg dat elk mens geacht wordt te handelen in overeenstemming met het getuigenis van zijn geweten (Rom.2:15). Doet hij dit niet, dan geeft hij zijn “goede geweten” prijs, zodat onvermijdelijk ook zijn geloof schipbreuk zal lijden.

Delen: