GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:13 – Rufus en Paulus’ moeder

23-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Groet Rufus, de uitverkorene in de Heer en zijn moeder en de mijne.

Een aparte groet krijgt Rufus (=’rooie’) “de uitverkorene in de Heer”. Aangezien alle gelovigen uitverkorenen van God zijn (8:33), moet het hier gaan over een bijzondere uitverkiezing van Rufus. Voor een unieke taak of positie.

De enige andere Rufus die we in de Schrift tegenkomen is in Marcus 15:21, waar sprake is van ene Simon van Cyrene, een voorbijganger die geprest werd de zware balk op te nemen die Jezus droeg op weg naar Golgotha. Zijdelings merkt Marcus daarbij op dat deze Simon “de vader van Alexander en Rufus” is. Kennelijk was het Romeinse (!) lezerspubliek van Marcus bekend met deze namen. Zodat de Rufus die Paulus hier groet, mogelijk de zoon van Simon van Cyrene was.

Paulus’ connectie met Rufus loopt via Rufus’ moeder die ook Paulus’ moeder is. Is dat niet opmerkelijk?! Meestal wordt dat laatste overdrachtelijk opgevat: Rufus’ moeder zou als een moeder voor Paulus zijn geweest. Maar waarom niet letterlijk? In dat geval is Paulus’ moeder ooit hertrouwd en is Rufus een zoon uit haar tweede tweede huwelijk en daarmee dus Paulus’ halfbroer. Hoe dan ook: Paulus’ moeder was kennelijk Romeins (vergl. Hand.22:28). Inderdaad, vele wegen leidden Paulus naar Rome!

Delen: