GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd

06-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat je daarin zult strijden, de ideale strijd…

Heel dikwijls vinden we in Paulus’ brieven de metafoor van oorlogsvoering. Paulus’ eigen leven was een demonstratie daarvan maar hij houdt het ook anderen voor, zoals hier Timotheüs. Je zou verwachten dat het uitdragen van het goede bericht dat o.a. inhoudt dat GOD Redder is van alle mensen, een louter feestelijke bezigheid is. Wat is er mooier dan mensen te trakteren op de meest blijde tijding?

De praktijk echter in een boze aeon, waarin de leugen regeert en de waarheid ten onder gehouden wordt, is dat het voortdurend op tegenstand stuit. Het wordt ontkend, weersproken en verdraaid. En de boodschappers ervan worden verguisd, gesmaad en uitgesloten. Om maar te zwijgen, zoals in Paulus’ geval, van gevangenis, marteling en doodstraf. Een lot dat hij niet zozeer onderging vanwege de overheid maar van de zijde van orthodoxe-godsdienstigheid…

Uitkomen voor het goede bericht is gewoonlijk geen picknick. De rode loper wordt niet voor je uitgerold en populair word je er evenmin van. In een boze aeon betekent het: strijd. wees daarop bedacht. Maar het is de voortreffelijke strijd! Te mogen behoren tot Gods keurkorps. En overal vlaggen neer te zetten van de triomf van Christus Jezus!

Delen: