GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 2:7 – maar Zichzelf ontledigt…

07-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… die in Gods gestalte zijnde, het geen roof acht God gelijkend te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigt, de gestalte van een slaaf aannemende, in gelijkenis van mensen wordend.

Over wat het wil zeggen dat Christus Jezus Zichzelf ontledigde, hoeven we niet te raden. De betekenis staat er namelijk pal achter: “de gestalte van een slaaf aannemende”. Deze “gestalte van een slaaf” staat uiteraard in contrast met de gestalte van God waarin Hij nu is. Maar het verwijst  vooral naar de positie waarin Hij was, toen Hij als Zoon van God hier op aarde zijn heerlijkheid openbaarde (Joh.1:14).

Hebreeën 5:8 zegt dat hoewel Hij de Zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd door de dingen die Hij leed. In plaats van Zich als de rechthebbende Zoon te presenteren verwisselde Hij deze ‘rang’ voor die van een slaaf.  In zijn uiterlijke verschijning geleek Hij op ieder ander mens. En natuurlijk, Hij was (en is) ook daadwerkelijk mens (1Tim.2:5). Maar doordat Hij zijn unieke glorie aflegde, werd een slaaf gezien. Hij werd “arm, hoewel rijk zijnde” (2Kor.8:9). Dit typeert de gezindheid van Christus Jezus. Hij stelde Zich volledig beschikbaar en zei: “zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen…” (Hebr.10:7).

Delen: