GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:14 – ijveraar van mijn vaderlijke overleveringen

29-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… en ik vorderde in het Jodendom boven vele leeftijdgenoten in mijn soort, des te meer ijveraar van mijn vaderlijke overleveringen.

Paulus’ buitensporige haat tegen “de ekklesia van God” (1:13) hield gelijke tred met zijn ijver in het Jodendom. Hij was geboren in Tarsus in Cilicië, maar in Jeruzalem groot gebracht “aan de voeten van Gamaliël” (Hand.22:3). Deze Gamaliël was een beroemde naam onder het volk (Hand.5:34) en kleinzoon van de nog bekendere Hillel.

Saulus’ vorderingen in het Jodendom maakten dat hij veel van zijn Farizeïsche medestudenten de baas werd. Nog meer dan zij was hij een ijveraar van zijn “vaderlijke overleveringen”. Dat “vaderlijke” kunnen we hier gerust letterlijk nemen; Saulus was immers een “zoon van Farizeeën” (Hand.23:6). De tradities waaraan hij zich met onovertroffen ijver hield, had hij van huisuit meegekregen. De overleveringen waar hierop wordt gedoeld zijn de mondelinge tradities die uiteindelijk hun weerslag hebben gekregen in de Talmoed. Feitelijk is het huidige rabbijnse Jodendom de voortzetting van de Farizeïsche school waar Paulus deel van uitmaakte.

De binnengedrongen predikers in Galatië wilden de natiën ‘verjoodsen’. Maar geen van hen kon ook maar bij benadering tippen aan wat Paulus in het Jodendom had bereikt. Wilden zij nu Paulus de les gaan lezen over wat ‘joods-zijn’ betekent en inhoudt??

Delen: