GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:13 – scherp

13-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Dit getuigenis is waar. Ontmasker hen om die reden scherp opdat zij gezond zouden zijn in het geloof…

Paulus moet helaas instemmen met het weinig verheffende oordeel dat iemand van de Kretenzers zelf had gegeven over zijn volksgenoten. Het bevestigt wat hij eerder vaststelde aan invloeden in de ekklesia’s op Kreta: velen onderschikten zich niet aan de gezonde leer (:10). Paulus herhaalt wat hij in vers 9 schreef: tegensprekers moeten ontmaskerd worden. Hun beweringen zouden aan de kaak worden gesteld en worden weerlegd. Ontmaskeren is één van de belangrijke redenen waarom elk God-geïnspireerd Schriftwoord nuttig is (2Tim.3:16).

Paulus voegt er nog aan toe dat dit ontmaskeren scherp moest gebeuren. Dit onderstreept dat het Woord waarmee Titus en “de opziener” zich bedienen, de werking heeft van een zwaard (Hebr.4:12). Het Woord verbindt niet alleen, maar (waar nodig) scheidt het ook vaneen. Of in medische termen gesproken: waar het Woord opereert, snijdt het kwaadaardig weefsel uit. Laat je niet wijsmaken dat het Woord altijd aardig en zacht zou zijn. Dat is niet waar. Als “de gezonde leer” in het geding is, dienen we scherp te zijn. En de waarheid is vaak hard, maar juist daarom kunnen we er ook op staan en bouwen! Opdat we “gezond zouden zijn in het geloof”!

Delen: