GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:12 – een Kretenzer die de waarheid spreekt

12-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Iemand uit hen, hun eigen profeet zei: Kretenzen zijn voortdurend leugenaars, kwade beesten, luie buiken. 13 Dit getuigenis is waar.

In vers 10 sprak Paulus over velen op Kreta die zich niet onderschikten aan de gezonde leer. Paulus herkent daarin de volksaard op Kreta die in het algemeen niet in hoog aanzien stond. Er bestond zelfs een werkwoord (‘kretizo’) dat letterlijk ‘doen als een Kretenzer’ betekende en doelde op liegen. Ook om hun onbehouwen gedrag (“kwade beesten”), luiheid en vraatzucht stonden de Kretenzers bekend. En ook al mogen daarom niet alle Kretenzers over één kam worden geschoren, deze reputatie kwam niet uit de lucht vallen. Zelfs hun eigen profeet oordeelde bepaald niet mals over de volksaard van de Kretenzers. Paulus voert de befaamde Kretenzer Epimenides op omdat deze met zijn uitspraak de spijker op de kop sloeg. Ook bij andere gelegenheden refereert de apostel soms aan bekende dichters in zijn dagen (zie Hand.17:28 en 1Kor.15:33).

Merk op, de ironie waarmee Paulus Epimenides citeert. Want als een Kretenzer profeet getuigt dat Kretenzers “voortdurend leugenaars” zijn, dan zou dat getuigenis noodzakelijk zelf ook een leugen zijn. En om die tegenwerping voor te zijn, voegt Paulus aan zijn citaat toe: “dit getuigenis is waar”. Zie je z’n ogen twinkelen?

Delen: