GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:11 – de mond snoeren

11-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Die moet men de mond snoeren, die hele huizen omverwerpen en onbehoorlijke dingen leren ter wille van schandelijke winst.

De velen op Kreta die zich als gelovigen voordeden (:16) maar rebelleerden tegen “de gezonde leer”, kwamen “vooral uit de besnijdenis” (lees: het Joodse volk). Velen van hen voelden zich superieur omdat ze besneden waren en pretendeerden de wet te kennen. Ze wilden de ‘heidenen’ lasten opleggen waardoor velen van hen in verwarring werden gebracht. Hele huisgezinnen raakten van streek door de dingen die deze “ijdele praters en bedriegers” onderwezen. Het is telkens hetzelfde type leraren waarmee Paulus had te dealen: lieden die gelovigen uit de natiën wilden ‘verjoodsen’ (judaïseren). Niet alleen wat deze mensen leerden was onbehoorlijk maar ook waarom ze dit deden deugde niet. Kennelijk werden ze als ‘influencers’ betaald voor hun activiteiten.

Wat Titus en de opzieners te doen stond met deze weerstand was tweeërlei. In de eerste plaats moesten deze tegensprekers inhoudelijk worden ontmaskerd en weerlegd (1:9). Maar er was ook een formele kant: de opzieners zouden deze lieden in de ekklesia’s “de mond snoeren”. Geen podium geven. Het is de taak van de opziener om op zijn locatie erop toe te zien dat uitsluitend “de gezonde leer” zou worden onderwezen.

Delen: