GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:10 – ijdel gezwets

10-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want velen zijn niet-onderschikt, ijdele praters en bedriegers, vooral die uit de besnijdenis zijn.

Hier wordt de reden opgegeven waarom de opziener in staat moest zijn om de tegensprekers te ontmaskeren. “Want velen zijn niet onderschikt…” Niet-onderschikt is in het Grieks één woord en de ontkennende vorm van ‘onderschikken’, een begrip dat we nog drie keer zullen tegenkomen (in 2:5 en 9 en 3:1). ‘Onderschikt’ of ‘onderdanig’ duidt op een houding waarin de ander als meerdere erkend wordt. Hier is die meerdere degene die staat voor “de gezonde leer” zoals dit aan Paulus was toevertrouwd.

Voor Paulus was er een acute noodzaak om gekwalificeerde opzieners aan te wijzen “want velen” op Kreta onderschikten zich niet aan de gezonde leer. Dat is een ramp, want dat betekent dat er op tal van plaatsen onduidelijkheid rees over de leer. Dat “ijdele praters en bedriegers” die Paulus’ onderwijs in diskrediet brachten zich een podium verwierven, kon Paulus uiteraard niet verhinderen. En de opziener evenmin. Maar in “het huis Gods” (1:7; 1Tim.3:15), dat is “de ekklesia van de levende God”, horen zij niet thuis. Punt.

Zoals gewoonlijk in Paulus’ brieven  kwam ook op Kreta het ergste verzet tegen zijn onderwijs vanuit de Judaïstische hoek. O zó religieus… maar ijdel gezwets! Dat moet aan de kaak worden gesteld.

Delen: