GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 13:18 – eikenbomen

09-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron…

Het is opmerkelijk hoe groot de rol is die eikenbomen spelen in het leven van de aartsvaders. Toen Abram arriveerde in het beloofde land vestigde hij zich bij de eik More. Later meerdere keren bij de eikenbomen van Mamre. Debora, de voedster van Rebekka werd begraven onder een eik. Jozua richtte een grote steen op als monument van de woorden Gods, onder een eikenboom. Vanwaar die telkens terugkerende eik in tal van geschiedenissen?

Het woord voor ‘eik’ in het Hebreeuws is nauw verwant aan het woord voor ‘eed’ (‘elon’ – ‘alah’). Een eik is een embleem van de eed die God aan Abram gezworen heeft. Het is een monument van Gods belofte. Daarom hoeft het niet te verbazen dat de aartsvaders zich bij voorkeur bij een eik wilden vestigen. Of daar hun doden wilden begraven.

De betekenis van de eik zien we ook weer terug in het teken van de besnijdenis. De voorhuid wordt weggenomen om daarmee de vrucht van de eik, oftewel de eikel, zichtbaar te maken. Voor Abrahams nageslacht herinneren de eik en de eikel aan de eed en GODS trouw.

Delen: