GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:14 – afkeren van de waarheid

14-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ontmasker hen om die reden scherp opdat zij gezond zouden zijn in het geloof,14 en geen acht geven op Joodse mythen en voorschriften van mensen die hen afkeren van de waarheid.

We zien hier bevestigd dat de kwalijke invloeden in de ekklesia’s op Kreta uit de Joodse hoek kwamen. “Vooral die uit de besnijdenis zijn” (1:10) voelden zich vanwege hun afkomst superieur ten opzichte van “de voorhuid” (lees: de heidenen). Paulus heeft geen enkele achting voor alles waarmee men argeloze gelovigen wilde imponeren. Het is slechts ‘gebakken lucht’: ongegrond en nietszeggend.

De boodschap van “de ijdele praters en bedriegers” (1:10) komt volgens Paulus neer op twee typen drogredenen: “Joodse mythen” en “voorschriften van mensen”. Bij de “Joodse mythen” kunnen we denken aan verzinsels en bijgeloof buiten de Schrift om. In 1Tim.1:4 waarschuwt Paulus ook Timotheüs voor mythen en noemt deze in één adem met “eindeloze geslachtsregisters”. Dat laatste verwijst uiteraard niet naar de geslachtsregisters in de Bijbel, maar naar de genealogieën en dubieuze oorsprongsverhalen buiten de Bijbel om. Denk onder andere aan de Kabbala met haar mystieke fantasieën. Deze mythen gingen hand in hand met “voorschriften van mensen”, zoals het Judaïseren van de natiën.

De remedie tegen dit alles is “de waarheid”. Dat wat zwart-op-wit onder bewijs kan worden gesteld vanuit hetgeen “er staat geschreven”!

Delen: