GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 92:1 – een lied voor de sabbat

19-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Een psalm. Een lied voor de sabbatdag.

De 92-ste psalm is speciaal gecomponeerd met het oog op de dag van de sabbat. Natuurlijk om op de zevende dag van de week door Israël te worden gezongen. Maar daar blijft het niet bij. De sabbat is een type van de grote sabbat die God gereserveerd heeft voor deze wereld. Psalm 92 gaat in vervulling in het Messiaanse Koninkrijk.

Psalm 92 spreekt over de tijd dat de goddelozen verdelgd zullen zijn (:8). Wanneer JAHWEH verheven zal zetelen (:9) en al zijn vijanden te gronde gaan (:10). De tijd ook dat de rechtvaardige (niet zal bloeden maar) zal bloeien (:13). Dat is geen gezwollen taal, het is profetie. Letterlijk zal dit in vervulling gaan wanneer JAHWEH zijn Koninkrijk vanuit Jeruzalem zal vestigen. Eerst in Israël en daarna in de volkerenwereld. De sabbat begint voor Israël reeds eerder – al op vrijdagavond (Lev.23:32). Ook dat is profetisch.

Voor de Heer is één dag als duizend jaar en daarom is de “de sabbat die overblijft voor het volk van God” (Hebr.4:9), het beroemde Millennium (Openb.20). Inderdaad, het zevende millennium sinds Adam. Zes dagen van menselijke arbeid – en daarna volgt de dag van grote rust voor deze hele wereld. Shabbat shalom!

Delen: