GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 16:18 – Petrus en Petra

14-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik zeg je, dat jij Petrus bent en op deze petra zal ik mijn ekklesia bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Zojuist had een geweldig getuigenis geklonken als antwoord op Jezus’ vraag, wie zijn discipelen dachten dat hij was. En Simon Petrus had het woord genomen en verklaard: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!” Waarop Jezus reageerde dat hij dat niet van mensen had vernomen maar dat het hem van Godswege was geopenbaard. En Jezus noemt hem bij zijn nieuwe naam: Petrus. Dat betekent ‘rots’.

Eigenaardig dat Jezus dan zegt “jij bent Petrus”, maar dan verder gaat met te spreken over “op deze petra“. Hij zegt dus niet: op deze Petrus. Inderdaad, beide woorden verwijzen naar ‘rots’ maar het zijn toch duidelijk verschillende woorden. Vanwaar dan dat verschil?

“Deze petra” waar Jezus zijn ekklesia op zou bouwen, verwijst niet naar een sterveling maar naar “de Christus, de Zoon van de levende God!” Naar zichzelf dus. De conversatie kun je als een film voor je zien. Toen Jezus zei: “Jij bent Petrus” wees hij naar Petrus. Maar toen Jezus vervolgens sprak “en op deze petra” wees hij op zichzelf, als de Christus, de Zoon van de levende God.

Delen: