GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:5 – de ekklesia bij hen aan huis

17-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

[Groet] ook de ekklesia bij hen thuis.

Toen Prisca en Aquila in Efeze waren, hadden zij een ekklesia aan huis (1Kor.16:19). En nu ze sinds kort weer in Rome zijn teruggekeerd, hebben ze opnieuw een ekklesia aan huis. En Paulus groet hen.

Het woord ‘ekklesia’ is (vanuit de woordopbouw) een ‘uit-roepsel’ maar heeft de betekenis van een ‘volksvergadering’ waar de hoogste besluiten worden genomen. Denk b.v. aan de ekklesia zoals daar sprake van is in Handelingen 19 (:32, 39, 40): het is de officiële vergadering van het volk. Dat wil zeggen: heel het volk werd daar aanwezig gerekend. Het ‘Nieuwe Testament’ kent daarom niet zoiets als ‘de plaatselijke gemeente’ tegenover ‘de universele gemeente’. De ekklesia die in een bepaalde plaats vergadert, representeert per definitie heel het volk. Door een vergadering bij iemand aan huis een ‘ekklesia’ te noemen, wordt aan deze vergadering de hoogst denkbare status toegekend.

Voor zover we iets weten over locaties waar ekklesia’s vergaderden, is dit in het NT meestal bij iemand aan huis (Kol.4:15; Film.1:2). Er waren geen kerkgebouwen, om over kathedralen maar te zwijgen. Het idee van een instituut of lidmaatschap is volstrekt onbekend in de Schrift. De ekklesia is geen organisatie maar een organisme: het lichaam van Christus. En alleen zó functioneert ze ook: organisch!

 

 

Delen: