GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:21 – opgesloten

07-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de Schrift sluit het alles op onder zonde, opdat de belofte uit geloof van Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven.

De wet contrasteert met de belofte, maar ze concurreert er niet mee. Want juist doordat de wet niet in staat is leven en rechtvaardigheid te produceren, noodzaakt ze de mens zich te wenden tot de belofte van God. De Schrift sluit allen op onder de zonde, zoals een rechter opsluit in de gevangenis. Het woord voor ‘opsluiten’ (Gr. sugkleio) komen we voor het eerst tegen in Lucas 5:6 waar het gaat over een menigte vissen die opgesloten zitten in netten. Geen ontkomen aan. Ook in Romeinen 11:32 komen we ditzelfde werkwoord tegen: “Want God sluit allen op in ongezeglijkheid, opdat Hij zich over allen zou ontfermen”.

De reden dat alle mensen zijn opgesloten onder de zonde is “opdat de belofte uit geloof van Jezus Christus gegeven zou worden…”. Let er op dat evenals in Gal.2:16 en 20 ook hier sprake is van het “geloof van Jezus Christus”. Hij is “het zaad” waarop de belofte aan Abraham betrekking had (Gal.3:16) en waardoor alle geslachten van de aardbodem zullen worden gezegend. Zijn geloof staat voor deze uitkomst garant! Niets aan af- of toe te doen. Geloof dat maar gerust!

Delen: